EL Cigaretter

EL cigaretter har mange navne

El-cigs, Dampcigaret, ektronisk cigaret, e-cig eller e cigaret?

Ja kært barn har mange navne, men hvad er en elektronisk cigaret egentligt , det lyder jo lidt som en joke?

El cigaretter blev opfundet af Phillip Morris i midt 90erne, men fik dengang ikke succes. Senere blev ideen videre udviklet i Kina og i 2003 kom RYAN på markedet med en el cigaret hvor et varmetråd opvarmede en glykol blanding med nikotin som fordamper når der suges i mundstykket.

EL CIGARET SHOP

 

Siden er der kommet mere end 100 el cigaret fabrikker , der producerer tusindvis af forskellige e-cigaretter e-piber og e cigarerer, opladelige og engangs ecig modeller.

Mange bruger vores el cigaretter som hjælp ved rygestop, læs hvad de mange glade x-rygere mener og os og vore produkter her

Den elektronisk cigaret har den store fordel frem for andre rygestopprodukter og det er dampen, som illuderer selve røgen, man kan lave dampringe istedet for røgringe, og man får følelsen af at ryge.

Alt hvad man kan finde på nettet peger i retning af at ecigaretten som hjælp ved et rygestop har langt større succesrate end andre rygestop midler, læs flere avis artikler her

Apoteket.dk lægen svarer på spørgsmål om e-røgen på link her

Toxologi professors Mayers toxologi report om e-cigaretten i PDF her

Hvordan virker en el cigaret og hvad siger myndighederne?

En el damp cigaret, er en metal cigaret, der består af et langt genopladeligt batteri , en lille beholder (ligner filteret) der indeholder 98% vand og ca 2 % smagsstoffer, polypropylen og nikotin.
Rygevæsken opvarmes inde i cigaretten , som omdanner væsken til damp, med tobakssmag. Den elektroniske cigaret fungerer meget som en almindelig cigaret, men helt uden brug af ild og afbrænding af tobak, og derved heller ingen udledning af kræftfremkaldende kulilte og tjære til brugeren, men blot hovedsagelig vanddamp, og ja den vanedannede nikotin.

Lægemiddelstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse har på intet tidspunkt set det som en naturlig opgave at være spydspids, når nytænkning gør det muligt at tilbyde tobaks rygerne, et langt mindre skadeligt, og dermed klogere alternativ til tobakken.
Det er skuffende at ingen af disse institutioner er innovativt nysgerrige på, om dampcigaretter, skulle kunne tilføre folkesundheden nogen gevinst? Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelses udtalelser, afspejler desværre hvor lidt det egentlig interesserer dem, at få et mindre skadeligt alternativ til cigaretterne på markedet.

Men hvad kan man forvente sig af Kræftens Bekæmpelse, der stadig ikke haft mod til at udskifte deres egen storrygende protektor, med en passende ikke ryger, dette afspejler i sig selv, hvor gammel og tandløst Kræftens Bekæmpelse optræder som ”bekæmper.”

Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse overser fuldstændig den mulighed , at allerede afhængige rygere, med store sundhedsmæssig gevinster, kunne udskifte de farlige tobaks cigaretter med de mere harmløse el cigaretter, der som nævnt hverken indeholder kræftfremkaldende tjære eller kulilte.

Hvis man nu som Kræftens Bekæmpelses har til formål at bekæmpe kræftsygdomme, hvorfor så ikke umiddelbart klappe i sine små hænder, når teknologien pludselig byder på et opsigtsvækkende og mindre usundt alternativ til de kræftfremkaldende cigaretter?

I Kræftens Bekæmpelses formålsparagraf står der, at Kræftens Bekæmpelse skal arbejde for at:
Forebygge kræftsygdommes opståen.

Var det så ikke snublende nærliggende at Kræftens Bekæmpelse brugte nogle af deres mange resurser, indenfor lægevidenskaben og forskningen, på at se om dampcigaretter var værd at anbefale?

Foreningen kunne jo have anskaffet sig nogle el-cigaretter, for seriøst at undersøge om nogen virkeligt have opfundet ” de vise sten”. Det er jo ikke midlerne de mangler, i 08 havde Kræftens Bekæmpelse nettoindtægter på 481 millioner kroner, så de har haft alle muligheder, for at kunne lave deres egen undersøgelse, og dermed som bonus, vide hvad de udtalte sig om. Men interessen har mærkeligt nok ikke været tilstede, og nu to år efter at el-cigaretterne kom på markedet i Danmark, udtaler Kræftens Bekæmpelse stadig per automatik “Vi ved ikke, hvad produkterne indeholder”, som projektchefen , Niels Them Kjær forleden udtalte til et nyhedsbureau.

Hvordan kan myndighederne og Kræftens Bekæmpelses være så negative og uinteresserede i om denne opfindelse, med fordel kunne forhindre tobaks rygerne, der skiftede over til damp cigaretter, i at udvikle kræft.

Hvorfor ikke tænke nyt? Kræftens Bekæmpelse kunne gå i dialog med cheflæge og kronik skribent Hans Ole Hein, der er speciallæge i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Hans Ole Hein udtrykker sig meget positivt 21-7- 09 om dampcigaretter i sin kronik om rygning i Berlingske Tidende, og udtaler: ”Umiddelbart er der intet som indikerer, at risikoen ved el cigarettens nikotin skulle være større end traditionel rygning, tværtimod. ” citat slut.

Kræftens Bekæmpelse kunne også alliere sig med lungespecialist fra Gentofte hospitals lungemedicinske afdeling Philip Tønnesen, som gennem 30 år forsket i rygestop. Han finder el-cigaretten spændende i form og indhold og udtaler:»Som alternativ til tobaksrygning er elektroniske cigaretter klart at foretrække, og jeg vil ikke umiddelbart vurdere, at den vanddamp, man inhalerer, kan være farlig«, siger Philip Tønnesen. Fordi produktet simulerer rygning, kan det vise sig at være endnu mere effektivt end andre nikotin erstatningspræparater, udtaler Tønnesen videre.. Det er tankevækkende at Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse bruger deres krudt på at straks at ”skyde nytænkning ned”, og at de blot vælger at tage deres ”NEJ HAT” på, og se spøgelser alle vegne?

Både Lægemiddelstyrelsen og Kræftens Bekæmpelses udtrykte i okt 08 straks frygt for, at dampcigaretterne ville lokke unge ikke rygere til sig, og gøre dem afhængige af nikotinen.

Risikoen for et ungt menneske skulle finde det trendy at købe et tungt metal cigaret sæt til små 1000 kr, i stedet for en pakke cigaretter til 30 kr, er lidt svær at få øje på, og risikoen for at de unge pludselig kaster sig over nicorettes nikotin inhalator eller nikotin tyggegummi, er vel en nogenlunde lige så overhængende risiko?

Kræftens Bekæmpelse og Lægemiddelstyrelsen overser fuldstændig den mulighed der ligger i, at allerede afhængige rygere, med store sundhedsmæssige gevinster, kunne udskifte deres farlige cigaretter, med det mere harmløse alternativ : ”dampcigaretter”.

Det er jo ærgerligt for hvornår er der sidst nogen der har taget et seriøst sundhedsmæssigt initiativ og set på om det var muligt at produkt-udvikle den farlige tobaks cigaret?

El-Cigaretterne bliver ganske vist af nogle beskyldt for at fastholde rygerne i afhængigheden, men er det bedre at det udelukkende er de mere skadelige tobaks cigaretter der er de acceptable og lovlige?

Selv i USA har de ”set lyset” efter en føderal domstol 14-1-10 i Washington beordrede F.D.A til at frigive elcigaretter med nikotin i USA, som et lovligt alternativ til tobakken.

Dommer Richard J. Leon kunne ikke finde noget bevis for, at elektroniske cigaretter var en umiddelbar trussel mod den offentlige sundhed, i forhold til de traditionelle cigaretter, som er let tilgængelige for offentligheden, og ecigaret branchen vandt sagen, FDA ankede den og 12 jan 2011 tabte F.D.A. DEN og ankede den ikke, derfor er det fuldt lovligt i USA at dampe ecigaretter med nikotin.

  1. I TVIVL OM EL CIGARETTER ER NOGET FOR DIG?
  2. RING TIL CAMILLA PÅ TLF 40602010
  3. EL Cigaretter
  4. SE HVAD KUNDERNE SKRIVER OM OS
  5. ELCIGARET SHOP